Vandammesluis - Renovatie

Momenteel worden stelselmatig de deurkamers en sluisdeuren gerenoveerd.
De renovatie van de Vandammesluis is cruciaal en noodzakelijk om de toekomstige bereikbaarheid van de achterhaven in Zeebrugge te garanderen.  Ze is het bindstuk tussen de voor- en de achterhaven.
Door technische problemen bij de bouw van de sluis in de jaren ‘80, werd de sluis volgens een bijzondere uitvoeringsmethode gerealiseerd. Als gevolg hiervan zijn onderhoudswerken aan deze sluis dan ook bijzonder delicaat. Er werd gekozen om de deurkamers beurtelings droog te zetten om een volledige renovatie te kunnen uitvoeren.

Bij de renovatie van deur 1 en 4 worden ook extra vlinderkleppen in de deur gemonteerd zodat het vullen en ledigen van de sluis zal geoptimaliseerd worden. Om deze reden zullen deze deuren uit de deurkamer gelicht worden en op de oever geplaatst worden.