Vandammesluis - locatie

De Pierre Vandammesluisis gelegen aan de Kustlaan in Zeebrugge.  
Het is de verbindingssluis tussen de tijgebonden voorhaven en de niet-tijgebonden achterhaven.