Havendammen en radartoren Oostende - Project

Maritieme Toegang heeft in de haven van Oostende een nieuwe maritieme poort voor de eenentwintigste eeuw gebouwd. Het strategisch plan voor de haven heeft de toegankelijkheid verbeterd en de stad Oostende beter tegen overstromingen beschermd. De twee nieuwe strekdammen werden zo ontworpen dat ze een storm moeten kunnen weerstaan die statistisch één keer in de 1000 jaar onze kust aanvalt. De bescherming werd dus fors opgedreven.

De nieuwe oostelijke strekdam, die 600 meter ver in zee loopt bakent samen met westelijke dam de nieuwe haventoegang af.

Schepen tot een lengte van 200 meter kunnen nu vlot en veilig de haven binnen en buiten varen. Het bruikbare zand dat ter beschikking kwam bij de aanleg van de nieuwe vaargeul werd gebruikt voor de kustverdediging en voor de realisatie van natuurcompensaties.