Kieldrechtsluis - Werking

De Kieldrechtsluis is van hetzelfde type sluis als de Berendrechtsluis.

De Schelde is een getijdenrivier. Het waterpeil kent er laag- en hoogtij, net als aan zee. Het verschil in waterpeil kan door het getij in Antwerpen oplopen tot 5,70 meter. In de havendokken – achter de sluizen – staat het waterpeil daarentegen altijd op hetzelfde niveau. Daardoor verschilt het waterpeil doorgaans tussen de Schelde en de havendokken. Dankzij de sluizen kunnen de schepen dat hoogteverschil overbruggen.

De illustratie toont een schip dat bij laagtij op de Schelde vaart en zich aanbiedt bij de sluis. Om het schip toe te laten de sluis in te varen, moet het waterpeil in de sluis gelijk worden gebracht met het waterpeil van de Schelde. Dat gebeurt door het openen en sluiten van wielschuiven, gigantische kleppen in de omloopriolen waarmee de sluis als communicerende vaten in verbinding wordt gesteld met de dokken/Schelde.

Kieldrechtsluis_werking
  • Om het water uit de saskom (2) van de sluis te laten, worden de wielschuiven (6) in de omloopriolen (5) geopend. Daardoor vindt het overtollige water in de sluis zijn weg naar de Schelde en komt het waterpeil in de sluis en de rivier op hetzelfde niveau. 
  • Wanneer de sluisdeur (3) aan de Schelde vervolgens open wordt gezet, kan het schip de sluis invaren. Daarna wordt de sluisdeur (3) aan de Schelde opnieuw gesloten en bevindt het schip zich in de saskom (2).
  • Vervolgens gebeurt aan de andere kant hetzelfde. De wielschuiven (6) worden geopend aan de dokzijde en via de omloopriolen (5) loopt het dokwater de sluis in. Dat water vult de saskom (2) tot het op hetzelfde peil komt als in de dokken.
  • Vervolgens wordt de sluisdeur aan de kant van de dokken geopend. Het schip kan nu de dokken invaren.
Kieldrechtsluis_werking2

Tegelijk met de bediening van de sluis worden ook de bruggen (4) bediend die zich aan beide zijden van de sluis bevinden. Telkens een schip voorbijvaart om de sluis in of uit te varen en de sluisdeur openstaat, moet de brug worden opengezet. Op dat moment is de andere sluisdeur echter dicht, zodat de brug daar gesloten blijft. Het wegverkeer in de haven blijft zo altijd in beweging.