Kieldrechtsluis - Timing en Kostprijs

Timing

maart 2011 Bouw- en milieuvergunning
2010 - 2011 Financiering
september 2010 tot februari 2011 Aanbesteding
24 oktober 2011 Aanvang der werken
 januari 2012 tot juni 2012 Waterremmend schermen en bemaling
mei 2012 tot april 2014 Uitgraven bouwput
februari 2013 tot januari 2015 Aanvullingen kaaimuren
oktober 2012 tot februari 2015 Betonwerken
november 2012 tot maart 2016 Staalstructuren
november 2013 tot oktober 2015 Gebouwen
november 2011 tot maart 2016 EMU
december 2014 tot februari 2016 Baggerwerken
juni 2016 Einde van de werken

Kostprijs

De kostprijs voor de bouw van de Kieldrechtsluis bedroeg 382 miljoen euro (incl. BTW).

Op 25 februari 2011 werd de oprichtingsakte van de NV Vlaamse havens ondertekend. Op 4 juli 2011 heeft Vlaamse Havens NV, samen met het Havenbedrijf Antwerpen, de speciale projectvennootschap Deurganckdoksluis NV opgericht. Zij treedt op als bouwheer en wordt eigenaar van de nieuwe zeesluis met aanhorigheden. De vennootschap geeft deze vervolgens gedurende twintig jaar in concessie aan het Havenbedrijf Antwerpen.

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) heeft in opdracht van Vlaamse Havens nv en Deurganckdoksluis NV onderhandelingen geleid met de Europese Investeringsbank (EIB). De verwezenlijking van het Trans-Europese netwerk voor transport (TEN-T) en de ontwikkeling van de duurzame transportmodi maken deel uit van de objectieven van de Europese Investeringsbank. Om deze redenen heeft de EIB besloten om zich te engageren in dit project, samen met de promotoren, Vlaanderen en het Havenbedrijf Antwerpen. Zo heeft de Europese Investeringsbank zich verbonden om 50% van de totaalprijs van de constructie te financieren, echter met een maximum van 160,5 miljoen euro. Daarnaast verleent ook KBC Bank een kredietlijn van 81 miljoen euro.

Kieldrechtsluis_financiering