Kieldrechtsluis - Project

De Kieldrechtsluis is de grootste sluis ter wereld.

De bouw van deze tweede sluis in de Waaslandhaven was een reusachtig project. Met een lengte van 500 meter is de Kieldrechtsluis net zo lang als 28 gelede bussen van De Lijn, bumper tegen bumper geparkeerd. Met haar 68 meter breedte is ze in de breedte vergelijkbaar met een autosnelweg met 19 rijstroken. Voor de bouw van de sluis, de bruggen en toebehoren is 22.000 ton constructiestaal nodig, bijna drie keer zoveel als de 7.300 ton staal waarmee de Eiffeltoren is gebouwd.

Maar ook al zijn de afmetingen van de sluis gigantisch, de bouw van dit project was precisiewerk. De sluisdeuren moeten perfect sluiten en het mechanisme van de opengaande bruggen is millimeterwerk, want het treinspoor moet perfect aansluiten op en naast de brug telkens ze open- en weer dichtgaat.

De Kieldrechtsluis is een sluis van het type Berendrechtsluis.

 

Afmetingen

 • breedte van 68 meter
 • lengte tussen de buitenste deuren van 500 meter
 • bodem van de sluis ligt op -17,80 meter TAW

Op deze manier wordt de diepgang van de achterliggende dokken maximaal benut.

 

Hoofdonderdelen

Een op- en een afwaarts “hoofd” met per hoofd 2 sluisdeuren. De sluisdeuren worden in de deurkamers getrokken, wanneer deze geopend worden. 

Twee basculebruggen aan de uiteinden van de sluis. Het tegengewicht van de basculebruggen beweegt in de brugkelder.

Een sluiskolk, waarin de schepen liggen wanneer deze versast worden. De sluiskolk bestaat uit L-vormige betonnen wanden en een vloer uit betonplaten van ca. 10 * 10 m² en een dikte van 1,30 m tot 2 m. De sluiskolk wordt gevuld en geledigd d.m.v. 2 korte en 2 lange omloopriolen die zich rond de hoofden bevinden. De omloopriolen worden afgesloten door wielschuiven.

Dwarsmuren (L-vormige betonnen wanden) ter hoogte van de toegang tot de sluis in het Deurganckdok.

Een toegangsgeul begrensd door dwarsmuren en kaaimuren van het Deense type aan de kant van het Waaslandkanaal.

Twee leidingentunnels onder de sluis voor interne leidingen en bekabeling (één per hoofd) en een centrale leidingentunnel voor openbare nutsleidingen.

Slibvang voor de afvoer van slib van het Waaslandkanaal naar het Deurganckdok.

De elektromechanische uitrusting voor de aandrijving en de bediening van de bruggen, de sluisdeuren en de wielschuiven, signalisatie voor scheepvaart- , weg- en spoorverkeer.

Elf gebouwen waarvan:

 • centraal bedieningsgebouw
 • centraal Technisch gebouw (met hoogspanningscellen, noodgenerator, batterijlokaal, …).
 • loods voor de stockage van materieel en reserve-onderdelen.
 • twee machinegebouwen voor de aandrijving van de sluisdeuren.
 • twee machinegebouwen voor de aandrijving van de bruggen.
 • twee kiosken met stuurborden aan de westzijde van de sluis (o.m. voor de bediening van de wielschuiven en de weg- en scheepvaartsignalisatie).
 • wachthuisje voor de sluisbedienaars aan de westzijde van de sluis;
 • gebouw voor de sleepdiensten ter hoogte van de toegangsgeul aan het Waaslandkanaal.
 • wegenis in de nabijheid van de sluis en omgevingsaanleg rondom de sluis.

 

Enkele kengetallen

Grondverzet: voor de bouw van de sluis was er 10 miljoen m³ grond te verplaatsen, waarvan ongeveer 5 miljoen m³ voor het uitgraven van de bouwput en ongeveer 5 miljoen m³ weg te baggeren.

Betonconstructies:  er is 755.000 m³ gewapend beton gebruikt, met deze hoeveelheid kan een voetbalveld 83 meter hoog worden volgestort met beton.

Constructiestaal: voor de bouw van de sluis, de bruggen en toebehoren was 22.000 ton constructiestaal nodig, dat is drie keer de hoeveelheid staal die nodig was voor de bouw van de Eiffeltoren.

Kostprijs: de geraamde kostprijs van het project bij aanvang van de werken bedroeg  ongeveer 382 miljoen euro. Het project werd binnen het budget afgewerkt.

Kieldrechtsluis_kengetallen

Aannemerscombinatie

THV Waaslandsluis

De werken voor de bouw van de sluis werden gegund aan de Tijdelijke Handelsvereniging Waaslandsluis bestaande uit Jan De Nul nv, CEI De Meyer NV, Betonac NV, Herbosch-Kiere NV, Antwerpse Bouwwerken NV.