IMMERSE - Samenwerking en financiering

Noordzee Regio
Het project IMMERSE is gefinancierd binnen het Interreg VB Noordzee Regio programma, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: https://northsearegion.eu/


kaart