IMMERSE - Resultaten

De internationale samenwerking leidt tot kostenefficiënte en effectieve maatregelen. De landen delen technische kennis en ervaringen, maar ook hun ervaring met beheerskwesties. Daarnaast worden belanghebbenden betrokken, zodat de acceptatie van een maatregel wordt vergroot.

Het IMMERSE-project heeft als doelstelling om de kwaliteit van de maatregelen te verhogen en de draagkracht bij stakeholders te vergroten.