Amoras - Bouw

De Vlaamse overheid besliste in juli 2006 het AMORAS-project in de Antwerpse haven te realiseren. De opdracht (design & build) is uiteindelijk gestart op 1 oktober 2008.

Eind mei 2011 werden de investeringswerken afgerond, na een opstartperiode van 4 maanden was de installatie klaar voor gebruik. Sinds 1 oktober 2011 is de mechanische ontwateringsinstallatie operationeel.

De opdracht werd gegund aan de tijdelijke handelsvereniging SeReAnt, samengesteld uit de milieubedrijven DEC en Envisan, geruggesteund door hun 'moederbedrijven', de baggerbedrijven Dredging International en Jan De Nul.

SeReAnt staat in voor de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp en de bouw van de installaties.

Na de voorziene bouwperiode van 30 kalendermaanden wordt de installatie gedurende de eerstkomende 15 jaar door SeReAnt geëxploiteerd.

De opdrachtgever doet een beroep op de diensten van tijdelijke vereniging MWH-Seghers Keppel voor de beoordeling van het gedetailleerde ontwerp.

De veiligheidscoördinatie wordt waargenomen door COOR.

BOVA Environment Consulting is aangesteld als stortplaatsdeskundige voor de inrichting van de bergingslocatie op de Zandwinningsput.