Infrastructuur en Investering

De cel Infrastructuur en Investering staat in voor alle investeringen van de basisinfrastructuur (sluizen, bruggen, viaducten, dammen,...), ontsluitingswegen en andere eigendommen van het Vlaamse gewest in de 4 zeehavens Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. De cel I&I neemt de projectleiding op zich voor de uitbouw van de basisinfrastructuur van de 4 Vlaamse zeehavens zoals bepaald in het havendecreet. Men houdt eveneens toezicht op het beheer van de zeesluizen, uitgeoefend door de havenbedrijven. 


Cel I&I staat hierbij tevens in voor het beheer en investeringen van de luchthaveninfrastructuur via de publieke Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge.

Contact

ir. Kristof Devos (celhoofd)