Administratie

De cel administratie staat in voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van de administratief ondersteunende processen binnen de afdeling Maritieme Toegang om de andere cellen maximaal te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. De administratieve processen omvat volgende diensten:

  • Algemene ondersteuning (incl. archiefbeleid)
  • Communicatie
  • Personeel
  • Logistiek
  • Juridische ondersteuning
  • Financieel management
  • Dossieropvolging aanbestedingen
  • Secretariaat in de verschillende locaties

Het beheer van de luchthaveninfrastructuur via de publieke Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge valt ook onder de cel administratie.

Contact

Piet Hemelaer (celhoofd)