Maritieme Toegang

Missie De afdeling Maritieme Toegang staat in voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van het investeringsbeleid van het departement MOW met betrekking tot de maritieme toegangen en de haveninfrastructuur, alsook voor het beheer van de domeingoederen van het Vlaamse Gewest binnen de havens.    Visie De afdeling streeft naar een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit en van de Vlaamse economische poorten, inclusief hun multimodale ontsluitingswegen.