Kieldrechtluis - Bouw

Op 12 februari 2010 werd de stedenbouwkundige vergunning verleend en op 18 maart 2010 volgde de milieuvergunning. De bouw van de sluis begon op 24 oktober 2011 en men verwachtte de sluis in vier en een half jaar te kunnen realiseren. Officieel werd de eerste spadesteek gegeven op 21 november 2011.

Op 27 april 2015 was de bouw van de sluis voltooid en werd deze gevuld met water. Het vullen met 1 miljoen m3 water duurde een week. Daarna diende een van de twee dammen die de sluis afsloten van het omliggende water weggebaggerd te worden. Nadat de dam langs de zijde van de Waaslandhaven was verwijderd, konden in juni 2015 de sluisdeuren in de sluis binnengevaren worden. Nadien volgden de elektromechanische uitrusting, de bruggen, de machinegebouwen, de toegangsgeulen en de heraanleg van de omliggende weg- en spoorweginfrastructuur.

De inhuldiging vond plaats op 10 juni 2016, in aanwezigheid van koning Filip.