Havendammen en radartoren Oostende - Timing en Kostprijs

Timing

2007 - 2008 Afbraak Oosterstaketsel
begin 2008 - mei 2008 Baggerwerken voor nieuwe vaargeul
2008 - 2011 Bouw Oostdam
2008 - 2012 Aanleg groeistrand
2009 - 2011 Heraanleg zeedijk aan groeistrand
2009 - 2011 Bouw aanzet havendammen
2012 Bouw radartoren op de kop van de Oostdam
2012 - 2015 Afwerking laatste stuk Westdam en Oostdam optrekken tot 7,5 m boven laag water

 

Kostprijs (incl. BTW)

Afbraak staketsel 10 M euro
Bouw havendammen 67 M euro
Radartoren 2 M euro
Afwerking dammen 10 M euro
Baggerwerken 27 M euro (waarvan 20 M euro door mijnen en explosieven)