Havendammen en radartoren Oostende - Bouw

Bouw van de dammen en het verplaatsen van de vaargeul

Na een lange periode van studies en procedures werd in mei 2007 begonnen met de afbraak van het betonnen Oosterstaketsel en de ruwbouw van de oostelijke havendam in de haven van Oostende.

In september 2008 ging de aanleg van de nieuwe havengeul van start. De nieuwe geul werd uitgebaggerd tot op een diepte van 8,5 meter onder het laagste laag water, zodat schepen met een maximale diepgang tot 7,5 meter in de haven kunnen aanlopen. In 2010 werden de baggerwerken voor de nieuwe vaargeul tot een goed einde gebracht.

Na het verplaatsen van de vaargeul kon van start gegaan worden met de bouw van de westelijke havendam.

De bouw van de dammen gebeurde in tijwerk. Zowel de grijpkranen als de enorme 60-ton dumpers konden pas aan de slag vanaf 2 uur na hoog water tot ongeveer 2 uur voor het volgende hoogtij. Daarom werd er ook telkens in twee shifts gewerkt. Zo groeide de dam iedere dag een paar meter dieper de zee in.

De aannemer voor het bouwen van de havendammen was de THV Stene-Twins (Dredging International nv, Depret nv en Herbosh-Kiere nv).

Hoeveelheden grondstoffen

Zinkstukken: 105.000 m² (= 16 voetbalvelden)

zinkstukken 2_web zinkstukken 1_web

Zeegrind: 140.000 ton (= 35 olympische zwembaden)

 

Stortsteen: 810.000 ton (= 200 olympische zwembaden)

Zeegrind

 

HARO-blokken: 5.100 stuks (op elkaar gestapeld 26 keer de hoogte van de Eifeltoren)

Haro-blokken

 

Afwerking dammen en bouw radartoren

Bouw radertoren_web

Op het hoofd van de Oostdam werd ook een nieuwe radartoren geplaatst ter vervanging van de bestaande toren die bij de verbreding van de havengeul moet verdwijnen. Het betreft één van de 21 onbemande radartorens, naast de 5 bemande van de huidige Schelderadarketen (SRK). Deze Schelderadarketen (SRK), werd in samenwerking met Nederland gebouwd. Het verleent 'Vessel Traffic Services' aan de vaartuigen om een veilige en vlotte scheepvaart mogelijk te maken.

Op de havendammen is eveneens een wandelweg voorzien. De wandelweg, het Zeeheldenplein en de Albert I-promenade kregen dezelfde architecturale uitwerking zodat ze één stedelijk geheel vormen.

De wandelweg en de bouw van de nieuwe radartoren werden afgewerkt in 2013.

De aannemer voor het bouwen van de radartoren was de THV Besix – Westconstruct. De aannemer voor de afwerking van de dammen was Herbosch-Kiere

 

Enkele ontwerpplannen

 

Grondplan

ontwerpplan - Grondplan_web.png

 

Doorsnede dam

ontwerpplan - Doorsnede dam_web.png

 

Radartoren

ontwerpplan - Radartoren_web.jpg