Boudewijnbrug: verkeershinder

  • 10 november 2021

Op maandag 15 november 2021 starten de werken aan de aansluiting van Kauwenstein op de Scheldelaan (t.h.v. de Boudewijnbrug). De wegenis en het spoor worden heraangelegd in twee fasen. De eerste fase start op 15/11/2021. De tweede fase start op 16/12/2021.

Het verkeer dient in de eerste fase t.h.v. de werfzone over een afstand van 100 m afwisselend over 1 rijstrook te passeren. Verkeerslichten zullen het verkeer regelen.

Tijdens de tweede fase zal het verkeer over twee rijstroken kunnen passeren. Er wordt dan geen hinder verwacht.

Er wordt met aandrang gevraagd om de omgeving van de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis de komende weken te vermijden en de voorziene omleidingsroute via de R2 en de A12 te volgen. T.g.v. de sluiswerking en de verkeerslichtenregeling kunnen immers lange wachttijden voorkomen.

Er wordt eveneens gevraagd om, indien er filevorming is op het sluisplateau t.g.v. de verkeerslichtenregeling en de sluiswerking, NIET op de bruggen in de file te staan zodat de sluiswerking niet gehinderd wordt. Gelieve bij filevorming vóór de slagbomen van de bruggen te wachten.

Volg ter plaatse, indien u de omgeving niet kan vermijden, de aanduidingen op de dynamische signalisatieborden. Op de Scheldelaan ten zuiden van de Van Cauwelaertsluis zal op drukke momenten een verkeerslicht het verkeer gedoseerd doorlaten om fileopbouw ter hoogte van de sluis te vermijden.

Voorziene einddatum van de eerste fase (met de nodige hinder): 15/12/2021.