Baggeren

Maritieme Toegang zorgt ervoor dat vanaf de kust tot voorbij Antwerpen, de Schelde altijd vlot bevaarbaar is. We kunnen een onderscheid maken tussen 4 activiteiten:

Onderhoudsbaggerwerken

We garanderen voldoende diepgang door het permanent uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken.

Wrakkenberging

Het vrijwaren van de maritieme toegang betekent niet alleen baggeren, maar ook het verwijderen van alle obstakels die de maritieme toegang belemmeren. 

Verruiming vaargeul

Om toe te laten dat grotere schepen toegang krijgen tot de haven van Antwerpen is een verruiming van de vaargeul noodzakelijk. Dat zal het mogelijk maken dat schepen met een diepgang tot 13,10 meter op elk gewenst tijdstip naar en van Antwerpen kunnen varen.

Slibverwerking

Waar mogelijk wordt de baggerspecie gestort in zee (vaargeul kust) of in de Schelde. Het slib afkomstig van baggerwerken in de haven van Antwerpen wordt verwerkt door AMORAS. Daar wordt het slib ontwaterd in een mechanische slibontwateringsinstallatie en geperst tot “filterkoeken”, het eindproduct van de slibbehandeling door AMORAS.