Amoras - Locatie

De installatie bevindt zich binnen het havengebied op de rechter Scheldeoever, Poldervlietweg 2 - 2030 Antwerpen, tussen het Kanaaldok B1 en de snelweg A12.

 

Locatie Amoras

 

AMORAS onderscheidt drie locaties:

De haveninstallaties aan het Kanaaldok B1 nabij de Lillobrug samen met het schuildok voor duwvaart, een voormalige loswal, het zogenaamde Bietenveld en de aanpalende vijver, een voormalige zandwinput, spelen elk hun rol in het AMORAS-procédé maar vormen samen één geheel.

 

1. Locatie 'Lillobrug' (= kaai 536 - onderwatercel en zandafcheidingsinstallatie) 

Site Lillobrug: Blauwhoefstraat 11 te 2040 Antwerpen

In het schuildok voor duwvaart werd een onderwatercel ingericht waarin de niet-vervuilde onderhoudsbaggerspecie wordt aangeleverd door het Havenbedrijf Antwerpen.

Op de oever van het Kanaaldok B1, ten zuiden van de Lillobrug, werd de zandafscheidingsinstallatie opgetrokken.

Via een baggerleiding wordt de (ontzande) onderhoudsbaggerspecie verpompt (hydraulisch transport) over een afstand van ca. 4 km naar het zogenaamde Bietenveld.

 

2. Locatie ‘Bietenveld’ (= indikvijvers met baggerportiek, ontwaterings- en waterzuiveringsinstallatie)

Site Bietenveld: Poldervlietweg 2 te 2030 Antwerpen

Het Bietenveld dankt zijn naam aan het feit dat gedurende jaren door een lokale landbouwer bieten werden geteelt op de vruchtbare bodem van de voormalige loswal.  Hier worden de 'indikvijvers' ingericht om de (ontzande) onderhoudsbaggerspecie te ontvangen, tijdelijk te bufferen en spontaan 'in te dikken' (consolideren).

Op het Bietenveld werd naast de mechanische ontwateringsinstallatie ook de waterzuiveringsinstallatie gebouwd.

Het filtraatwater van de kamerfilterpersen wordt behandeld in de waterzuiveringsinstallatie en via een lozingsleiding verpompt naar de locatie Lillobrug waar het wordt geloosd in het Kanaaldok. De ontwaterde onderhoudsbaggerspecie - de geperste filterkoeken - wordt met een transportband afgevoerd naar de naburige locatie Zandwinningsput.

 

3. Locatie 'Zandwinningsput' (= bergingslocatie)

De Zandwinningsput deed ooit dienst als zandwingebied voor de bouw van het op- en afrittencomplex aan de ringweg R2 en de snelweg A12.  De winput werd naderhand opgevuld met onderhoudsbaggerspecie en staat momenteel grotendeels onder water. Nadat het bovenstaande water is afgevoerd dient hier een bergingslocatie te worden ingericht waarin de ontwaterde baggerspecie gecontroleerd wordt geborgen.