Smartsediment

Interreg VA Vlaanderen-Nederland

Slim omgaan met sediment en daarmee ecologische en veiligheidsvraagstukken in de Scheldedelta oplossen is het doel van Nederlandse en Vlaamse partners met het project Smartsediment.

De Nederlandse partners Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Koninklijk Nederlands Instituut Onderzoek der Zee en de Vlaamse partners Dep. Mobiliteit en Openbare Werken, afd. Maritieme Toegang en Waterwegen en Zeekanaal NV zoeken samen naar oplossingen voor de erosie van getijdenplaten in de Oosterschelde en het verdwijnen van rustige ondiep watergebieden in de Westerschelde en Zeeschelde.

Deze grensoverschrijdende aanpak is hard nodig, omdat de ecologische problemen in de Scheldedelta niet bij de grens ophouden. Zo kan het verdwijnen van kraamkamers voor jonge vis in de Vlaamse Zeeschelde, leiden tot minder vis en dus minder voedsel voor viseters in de Nederlandse Westerschelde. Ook zorgt een goede samenwerking van Nederlandse en Vlaamse wetenschappers op het gebied van ecologie en veiligheid voor grensoverschrijdende inzichten en kennisontwikkeling. 

interreg smartsediment
Projecten
Projecten smartsediment
Partners
Smartsediment - partners

Het project Smartsediment is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

 

Smartsediment - EU smartsediment - Logo Interreg

Provincie Zeeland (afdeling Ruimte)

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, NL
Ruben Akkermans | T +31 118 631 088
r.akkermans@zeeland.nl

 

Rijkswaterstaat Zee en Delta (afdeling V&P)

Postbus 556, 3000 AN Rotterdam, NL
Eric van Zanten | T +31 6 2299 1545
eric.van.zanten@rws.nl

 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) (Afdeling Ruimtelijke Ecologie)

Korringaweg 7, 4401 NT Yerseke, NL
Tom Ysebaert | T +31 1113 577 485
485tom.ysebaert@nioz.nl

 

Vereniging Natuurmonumenten

Postbus 9955, 1243 ZS ‘s-Graveland, NL
Frans van Zijderveld | T +31 6 5582 5133
F.vanZijderveld@Natuurmonumenten.nl

 

Waterwegen & Zeekanaal NV - afdeling Zeeschelde

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, BE
Jannie D’hondt | T +32 3 224 67 35
jannie.dhondt@wenz.be

 

Departement Mobiliteit & Openbare Werken - Maritieme Toegang

Thonetlaan 102 bus 2, 2050 Antwerpen, BE
Frederik Roose | T +32 3 222 08 18
frederik.roose@mow.vlaanderen.be