Zelzatebrug - Verkeersinformatie

Gemotoriseerd, auto- en vrachtverkeer

Voor het wegverkeer (m.u.v. ADR-transport en landbouwvoertuigen) wordt tijdens de renovatiewerken een omleiding voorzien door de tunnel van Zelzate. De tunnel is NIET toegankelijk voor ADR-transport en landbouwvoertuigen! Deze transporten dienen een andere (langere) omleidingsroute te volgen:

  • ADR-transport: van oost naar west via de Tractaatweg (N62), de Oostpoortweg (N683), de brug van Sas van Gent en vervolgens via de Westkade (N252) en de Beneluxlaan (N474) en vice versa voor verkeer van west naar oost;
  • Landbouwvoertuigen: van oost naar west via de Sint-Stevenstraat, de Vissersverkorting tot aan het rond punt met de N683, de Oostpoortweg (N683), de brug van Sas van Gent en vervolgens via de Westkade (N252) en de Beneluxlaan (N474) en vice versa voor verkeer van west naar oost.

Het wegverkeer kan tevens van linker- naar rechteroever en vice versa ten noorden van de Zelzatebrug via de brug van Sas van Gent/Sluiskil, de Sluiskiltunnel of ten zuiden van de brug van Zelzate via de veerponten van Terdonk en Langerbrugge.

Brug van Zelzate - route

Verkeer van west naar oost (van linker- naar rechteroever)

Neem vanaf de brug van Zelzate de Kanaalstraat (R4) richting Gent, rij over de brug over de E34, maar houdt de rechtse rijstrook aan en neem de oprit van de E34 richting Antwerpen, rij de E34 op, passeer de tunnel van Zelzate en neem afrit nr. 13 ‘Zelzate-Oost’ (dit is de eerste afrit na de tunnel). Neem op het einde van de afrit, op de rotonde, de derde uitrit (John Kennedylaan (R4), richting ‘Zelzate, Terneuzen, Haven 5500-9990). Rij onder de brug van de E34 door en sla aan de tweede lichten (na ongeveer 1,4 km) af naar links. Opgelet, je kan op dit kruispunt twee keer naar links afslaan, een eerste keer naar de Leegstraat en iets verder naar de Kanaalstraat; het spreekt vanzelf dat de Kanaalstraat ingereden wordt, door Zelzatedorp tot aan de brug van Zelzate)

Verkeer van oost naar west (van rechter- naar linkeroever)

Neem vanaf de brug van Zelzate de Kanaalstraat (R4) door Zelzatedorp tot aan het kruispunt met de R4/N423 (baan naar Terneuzen). Sla op dit kruispunt rechts af, de John Kennedylaan (R4) op, richting Gent. Net voor de brug waarover de E34 passeert, sla je links af, de E34 op, richting ‘Brugge’/’Haven 6500-9990’/’Industrieterrein Kloosterbos’. Rij de E34 op, passeer door de tunnel van Zelzate en neem na de tunnel de NIET de eerste afrit (R4/E40-E17/Gent/Haven 7000-9990), maar WEL de tweede (!) afrit die daar onmiddellijk op volgt, richting ‘Zelzate’/’Haven 5510-6990’. Rij rechtdoor over het kruispunt met de Assenedesteenweg tot aan de brug van Zelzate.

 

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers wordt gedurende de periode van buitendienststelling van de brug een veerdienst voorzien t.h.v. de Groenstraat. Deze veerdienst zal elke dag operationeel zijn van 04h30 tot 23h30 (laatste afvaart om 23h20), met een dagelijkse onderbreking van 10 minuten om 11h00 voor het uitvoeren van onderhoud in de machinekamer en zal verzorgd worden door de Afdeling dab VLOOT van de Vlaamse Overheid. De aannemer staat in voor het aanleggen en het onderhoud van de pontons langs beide oevers van het kanaal.

 

Openbaar vervoer

Buslijnen 55, 96 en 97 stoppen aan de tijdelijke eindhalte Veer. Reizigers van Zelzate Oost met bestemming Gent kunnen gebruik maken van de veerdienst en overstappen op lijn 55. De Gentse Feestenbus G4 rijdt via Oostakker tot Zelzate busstation en rijdt niet door over het kanaal tot Klein Rusland. De Connexion-bussen volgen de normale route.

 

Scheepvaart

Voor het scheepvaartverkeer wordt met de Havenkapitiendienst (HKD) van het Havenbedrijf van Gent tijdens de werken wekelijks samengezeten om de planning van de sperring van het kanaal en de op- en afvaart van de schepen vast te leggen. Afhankelijk van de tijdstippen van hoog water te Terneuzen en de tijdstippen van passage van (zee)schepen aan de brug van Zelzate krijgt de aannemer per dag een tijdsblok van minimaal acht aaneensluitende uren waarbinnen de werken kunnen uitgevoerd worden met brugklappen in horizontale stand.