Zelzatebrug - Timing en Kostprijs

Timing

1 september 2015

Publicatie opdrachtdocumenten (open offerteaanvraag).

8 oktober 2015

Opening offertes.

14 december 2015

Gunning van de opdracht.

5 januari 2016

Sluiting van de opdracht.

25 januari 2016

Start van het wetenschappelijk onderzoek (deel 1). In totaal zal dit onderzoek max. 4 maand duren.

16 juni 2016

De werken worden voor minstens een jaar uitgesteld omdat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek nog niet voorhanden zijn.

31 oktober 2016

Het contract met de aannemer wordt stopgezet. De aanbestedingsprocedure dient helemaal opnieuw doorlopen te worden.

 

Kostprijs

-