Zelzatebrug - Project

Brug

De brug van Zelzate (1968) is één van de kruisingen met het kanaal Gent-Terneuzen. Ze is het sluitstuk van de R4, de ring rond Gent. Deze brug verdeelt ook Zelzate in Zelzate-Oost en Zelzate-West. Buiten lokaal verkeer wordt deze brug ook gebruikt voor doorgaand ADR-vrachtverkeer (gevaarlijk transport), omdat deze niet door de tunnel van Zelzate mag.

De brug gaat gemiddeld 20 keer per dag open voor een tijd van 10 tot 20 minuten voor het scheepvaartverkeer. De drukste periode van de dag valt tussen 18 en 21 uur.

De Zelzatebrug is eigendom van Maritieme Toegang. De bediening gebeurt door de Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust. Het elektromechanisch gedeelte van de brug wordt beheerd door de Afdeling EMT van het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). De aanloophellingen naar de brug worden beheerd door AWV Oost-Vlaanderen.

 

Opdracht

De opdracht bestaat uit twee grote delen:

Deel 1: wetenschappelijk onderzoek

De doelstelling van het eerste deel van de werken is om d.m.v. wetenschappelijk onderzoek de optimale samenstelling van de nieuwe brugdekbekleding te bepalen. De asfalt wegdekbekleding van de Zelzatebrug is immers een oud zeer. Met de regelmaat van de klok moesten in het verleden herstellingswerken uitgevoerd worden aan de wegdekbekleding. De wegdekbekleding bestaat uit een dikke laag gietasfalt. Het gietasfalt wordt op haar plaats gehouden d.m.v. ongeveer 66 000 stiften (‘zwaluwstaartjes’): bij het openstaan van de brug verhinderen deze stiften dat het asfalt naar beneden zou schuiven. Mochten deze stiften niet aanwezig zijn dan zou het asfalt enkel kunnen rekeningen op de kleefkracht (schuifspanningen) in het contactvlak tussen de laag gietasfalt en de waterdichte rok op de stalen brugdekplaat. De stiften helpen om deze ‘kleefkracht’ te vergroten.

 

wetenschappelijk onderzoek

De brugdekbekleding van Zelzatebrug kan gerust uniek genoemd worden. Ze komt maar op vier plaatsen in de wereld voor:

 • een brug in Martigues (Zuid-Frankrijk)
 • de Twin Sails Bridge in Poole brug (Engeland)
 • de Zelzatebrug in Zelzate (België)
 • de Boudewijnbrug in Brugge (België)

De Boudewijnbrug in Brugge werd in 2015 reeds volledig gerenoveerd. Op de Boudewijnbrug heeft men, naar analogie met de Zelzatebrug, ook stiften op het brugdek gelast om ervoor te zorgen dat het gietasfalt beter ‘vastgehouden’ wordt dan vóór de werken omdat toen deze stiften niet aanwezig waren en het gietasfalt enkel en alleen door de schuifspanningen in het contactvlak tussen het gietasfalt en de brugdekplaat bleef hangen.

De brugdekbekleding van de brug van Zelzate is een oud zeer. De bestaande brugdekbekleding werd aangebracht in 1978, werd reeds meerdere malen gerepareerd  en is dringend aan vervanging toe. De reden voor deze unieke brugdekbekleding (een laag van 4 tot 8 cm gietasfalt) moet gezocht worden in de samenstelling van het brugdek zelf. De brugklappen zijn samengesteld uit stalen onderdelen die grotendeels aan elkaar gebout zijn (i.p.v. gelast zoals bij de moderne bruggen). Aan de bovenzijde van het stalen brugdek steken de boutkoppen boven de horizontale brugdekplaat uit. Omdat men met de wagen moeilijk over deze boutkoppen kan rijden, dient de bovenkant geëgaliseerd met een laag gietasfalt van ongeveer 4 cm dik. Ter hoogte van het draaipunt van de brugklap heeft de stalen brugdekligger een gekromde vorm. Om het hoogteverschil tussen de bovenkant van de stalen brugdekligger en het wegdek te overbruggen staat ter hoogte van het draaipunt een betonnen opzetstuk op de brugdekligger met daarop een dikke laag gietasfalt. De overgang van de stalen brugdekplaat naar het betonnen opzetstuk is een plaats waar trekspanningen het asfalt kunnen doen scheuren en is een aandachtspunt bij het ontwerp van de nieuwe brugdekbekleding.

Met wetenschappelijk en proefondervindelijk onderzoek zal de brugdekbekleding geoptimaliseerd worden.

Deel 2: renovatiewerken

De renovatiewerken omvatten:

1. Vervangen van de brugdekbekleding, zowel op het beweegbare gedeelte van de brug als op de vaste zijoverspanningen

 • Voor het beweegbaar deel van de brug (middenoverspanning)
  • het volledig verwijderen van de brugdekbekleding op de brug, zowel rijweg (incl. fietspaden) als voetpaden (op de voetpaden liggen momenteel nog de allereerste gelijmde stroefsynthetische tegels)
  • het herstellen van de betonnen dragers op de achterarmen van de bewegende brugdelen
  • het aanbrengen van een nieuwe brugdekbekleding op het beweegbaar gedeelte, zowel rijweg incl. fiets- als voetpaden, gebaseerd op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek
  • het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen
 • voor de vaste zijoverspanningen
  • het affrezen van 4 cm asfalt van de rijweg (incl. fietspaden)
  • het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt
  • het aanbrengen van een nieuwe bekleding op de voetpaden
  • het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen

2. Uitvoeren van herstellingen aan de staalconstructie van de brug

Omvat het uitvoeren van herstellingswerken in de brugkelders aan o.a. de mangaten in de stalen liggers van het beweegbaar brugdeel en andere stalen onderdelen.

3. Stralen en herschilderen van bepaalde onderdelen van de stalen constructie

 • het aanbrengen van een gepaste beschermingsconstructie
 • het stralen van de brugklappen op de aangeduide zones
 • het aanbrengen van een nieuwe corrosiebescherming op de brugklappen op de gestraalde oppervlakken

4. Uitvoeren van betonherstellingen

Omvat het uitvoeren van betonherstellingen aan de betonnen draagstructuur van de zijoverspanningen van de brug en in de brugkelders.

5. Vervangen van de leuningen op het brugdek

 • het verwijderen van de bestaande leuningen
 • het plaatsen van nieuwe leuningen

Tijdens de uitvoering van alle werken moet het tegengewicht van de brugdelen continu aangepast worden in functie van de belasting/ontlasting van de brugklappen.