Zelzatebrug

Project

Brug

De brug van Zelzate (1968) is één van de kruisingen met het kanaal Gent-Terneuzen. Ze is het sluitstuk van de R4, de ring rond Gent. Deze brug verdeelt ook Zelzate in Zelzate-Oost en Zelzate-West. Buiten lokaal verkeer wordt deze brug ook gebruikt voor doorgaand ADR-vrachtverkeer (gevaarlijk transport), omdat deze niet door de tunnel van Zelzate mag.

De brug gaat gemiddeld 20 keer per dag open voor een tijd van 10 tot 20 minuten voor het scheepvaartverkeer. De drukste periode van de dag valt tussen 18 en 21 uur.

De Zelzatebrug is eigendom van Maritieme Toegang. De bediening gebeurt door de Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust. Het elektromechanisch gedeelte van de brug wordt beheerd door de Afdeling EMT van het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). De aanloophellingen naar de brug worden beheerd door AWV Oost-Vlaanderen.

 

Opdracht

De opdracht bestaat uit twee grote delen:

Deel 1: wetenschappelijk onderzoek

De doelstelling van het eerste deel van de werken is om d.m.v. wetenschappelijk onderzoek de optimale samenstelling van de nieuwe brugdekbekleding te bepalen. De asfalt wegdekbekleding van de Zelzatebrug is immers een oud zeer. Met de regelmaat van de klok moesten in het verleden herstellingswerken uitgevoerd worden aan de wegdekbekleding. De wegdekbekleding bestaat uit een dikke laag gietasfalt. Het gietasfalt wordt op haar plaats gehouden d.m.v. ongeveer 66 000 stiften (‘zwaluwstaartjes’): bij het openstaan van de brug verhinderen deze stiften dat het asfalt naar beneden zou schuiven. Mochten deze stiften niet aanwezig zijn dan zou het asfalt enkel kunnen rekeningen op de kleefkracht (schuifspanningen) in het contactvlak tussen de laag gietasfalt en de waterdichte rok op de stalen brugdekplaat. De stiften helpen om deze ‘kleefkracht’ te vergroten.

 

wetenschappelijk onderzoek

De brugdekbekleding van Zelzatebrug kan gerust uniek genoemd worden. Ze komt maar op vier plaatsen in de wereld voor:

 • een brug in Martigues (Zuid-Frankrijk)
 • de Twin Sails Bridge in Poole brug (Engeland)
 • de Zelzatebrug in Zelzate (België)
 • de Boudewijnbrug in Brugge (België)

De Boudewijnbrug in Brugge werd in 2015 reeds volledig gerenoveerd. Op de Boudewijnbrug heeft men, naar analogie met de Zelzatebrug, ook stiften op het brugdek gelast om ervoor te zorgen dat het gietasfalt beter ‘vastgehouden’ wordt dan vóór de werken omdat toen deze stiften niet aanwezig waren en het gietasfalt enkel en alleen door de schuifspanningen in het contactvlak tussen het gietasfalt en de brugdekplaat bleef hangen.

De brugdekbekleding van de brug van Zelzate is een oud zeer. De bestaande brugdekbekleding werd aangebracht in 1978, werd reeds meerdere malen gerepareerd  en is dringend aan vervanging toe. De reden voor deze unieke brugdekbekleding (een laag van 4 tot 8 cm gietasfalt) moet gezocht worden in de samenstelling van het brugdek zelf. De brugklappen zijn samengesteld uit stalen onderdelen die grotendeels aan elkaar gebout zijn (i.p.v. gelast zoals bij de moderne bruggen). Aan de bovenzijde van het stalen brugdek steken de boutkoppen boven de horizontale brugdekplaat uit. Omdat men met de wagen moeilijk over deze boutkoppen kan rijden, dient de bovenkant geëgaliseerd met een laag gietasfalt van ongeveer 4 cm dik. Ter hoogte van het draaipunt van de brugklap heeft de stalen brugdekligger een gekromde vorm. Om het hoogteverschil tussen de bovenkant van de stalen brugdekligger en het wegdek te overbruggen staat ter hoogte van het draaipunt een betonnen opzetstuk op de brugdekligger met daarop een dikke laag gietasfalt. De overgang van de stalen brugdekplaat naar het betonnen opzetstuk is een plaats waar trekspanningen het asfalt kunnen doen scheuren en is een aandachtspunt bij het ontwerp van de nieuwe brugdekbekleding.

Met wetenschappelijk en proefondervindelijk onderzoek zal de brugdekbekleding geoptimaliseerd worden.

Deel 2: renovatiewerken

De renovatiewerken omvatten:

1. Vervangen van de brugdekbekleding, zowel op het beweegbare gedeelte van de brug als op de vaste zijoverspanningen

 • Voor het beweegbaar deel van de brug (middenoverspanning)
  • het volledig verwijderen van de brugdekbekleding op de brug, zowel rijweg (incl. fietspaden) als voetpaden (op de voetpaden liggen momenteel nog de allereerste gelijmde stroefsynthetische tegels)
  • het herstellen van de betonnen dragers op de achterarmen van de bewegende brugdelen
  • het aanbrengen van een nieuwe brugdekbekleding op het beweegbaar gedeelte, zowel rijweg incl. fiets- als voetpaden, gebaseerd op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek
  • het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen
 • voor de vaste zijoverspanningen
  • het affrezen van 4 cm asfalt van de rijweg (incl. fietspaden)
  • het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt
  • het aanbrengen van een nieuwe bekleding op de voetpaden
  • het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen

2. Uitvoeren van herstellingen aan de staalconstructie van de brug

Omvat het uitvoeren van herstellingswerken in de brugkelders aan o.a. de mangaten in de stalen liggers van het beweegbaar brugdeel en andere stalen onderdelen.

3. Stralen en herschilderen van bepaalde onderdelen van de stalen constructie

 • het aanbrengen van een gepaste beschermingsconstructie
 • het stralen van de brugklappen op de aangeduide zones
 • het aanbrengen van een nieuwe corrosiebescherming op de brugklappen op de gestraalde oppervlakken

4. Uitvoeren van betonherstellingen

Omvat het uitvoeren van betonherstellingen aan de betonnen draagstructuur van de zijoverspanningen van de brug en in de brugkelders.

5. Vervangen van de leuningen op het brugdek

 • het verwijderen van de bestaande leuningen
 • het plaatsen van nieuwe leuningen

Tijdens de uitvoering van alle werken moet het tegengewicht van de brugdelen continu aangepast worden in functie van de belasting/ontlasting van de brugklappen.

Timing en Kostprijs

Timing

1 september 2015

Publicatie opdrachtdocumenten (open offerteaanvraag).

8 oktober 2015

Opening offertes.

14 december 2015

Gunning van de opdracht.

5 januari 2016

Sluiting van de opdracht.

25 januari 2016

Start van het wetenschappelijk onderzoek (deel 1). In totaal zal dit onderzoek max. 4 maand duren.

16 juni 2016

De werken worden voor minstens een jaar uitgesteld omdat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek nog niet voorhanden zijn.

31 oktober 2016

Het contract met de aannemer wordt stopgezet. De aanbestedingsprocedure dient helemaal opnieuw doorlopen te worden.

 

Kostprijs

-

Verloop werken
 • Op vrijdag 18 maart 2016 werden 10 kernboringen uitgevoerd in de bestaande brugdekbekleding van de brugklappen tot op de stalen brugdekplaat en werd m.b.t. van een RADAR-toestel de dikte van de brugdekbekleding opgemeten met als bedoeling de toestand en de hoeveelheid te verwijderen brugdekbekleding duidelijk te kunnen inschatten. Uit de metingen is gebleken dat het gietasfalt nog goed hecht aan de onderliggende brugdekplaat (m.u.v. de zones nabij de draaiassen), dat er zich onder het gietasfalt een zink-chromaat-houdende laag (corrosiewerende laag) bevindt en de gemiddelde dikte van de brugdekbekleding niet 40 mm (zoals op de plantekeningen vermeld staat), maar +/- 55 mm blijkt te zijn.
 • Op donderdag 7 april 2016 werd d.m.v. 3D-scanning de scheurvorming in de brugdekbekleding opgemeten. Bedoeling is om de locaties van de scheuren te linken aan de locaties van de dwarsdragers om meer inzicht te krijgen in het gedrag van de brugklappen tijdens een brugbeweging en in die zin de opbouw van de nieuwe brugdekbekleding te kunnen afstemmen op de (nieuwe) inzichten en bijvoorbeeld voegen op de juiste locaties kunnen aangebracht worden.
 • Na het verwijderen van de bestaande brugdekbekleding zal duidelijk worden hoeveel deuvels (de zogenaamde ‘zwaluwstaartjes’ die het gietasfalt bij vertikale stand van de brugklappen op haar plaats houdt) er beschadigd of losgekomen zijn. Beschadigde of ontbrekende deuvels zullen vervangen worden.

De renovatiewerken zullen vermoedelijk uitgevoerd worden in de zomerperiode van 2018.

Omleiding

Gemotoriseerd, auto- en vrachtverkeer

Voor het wegverkeer (m.u.v. ADR-transport en landbouwvoertuigen) wordt tijdens de renovatiewerken een omleiding voorzien door de tunnel van Zelzate. De tunnel is NIET toegankelijk voor ADR-transport en landbouwvoertuigen! Deze transporten dienen een andere (langere) omleidingsroute te volgen:

 • ADR-transport: van oost naar west via de Tractaatweg (N62), de Oostpoortweg (N683), de brug van Sas van Gent en vervolgens via de Westkade (N252) en de Beneluxlaan (N474) en vice versa voor verkeer van west naar oost;
 • Landbouwvoertuigen: van oost naar west via de Sint-Stevenstraat, de Vissersverkorting tot aan het rond punt met de N683, de Oostpoortweg (N683), de brug van Sas van Gent en vervolgens via de Westkade (N252) en de Beneluxlaan (N474) en vice versa voor verkeer van west naar oost.

Het wegverkeer kan tevens van linker- naar rechteroever en vice versa ten noorden van de Zelzatebrug via de brug van Sas van Gent/Sluiskil, de Sluiskiltunnel of ten zuiden van de brug van Zelzate via de veerponten van Terdonk en Langerbrugge.

Brug van Zelzate - route

Verkeer van west naar oost (van linker- naar rechteroever)

Neem vanaf de brug van Zelzate de Kanaalstraat (R4) richting Gent, rij over de brug over de E34, maar houdt de rechtse rijstrook aan en neem de oprit van de E34 richting Antwerpen, rij de E34 op, passeer de tunnel van Zelzate en neem afrit nr. 13 ‘Zelzate-Oost’ (dit is de eerste afrit na de tunnel). Neem op het einde van de afrit, op de rotonde, de derde uitrit (John Kennedylaan (R4), richting ‘Zelzate, Terneuzen, Haven 5500-9990). Rij onder de brug van de E34 door en sla aan de tweede lichten (na ongeveer 1,4 km) af naar links. Opgelet, je kan op dit kruispunt twee keer naar links afslaan, een eerste keer naar de Leegstraat en iets verder naar de Kanaalstraat; het spreekt vanzelf dat de Kanaalstraat ingereden wordt, door Zelzatedorp tot aan de brug van Zelzate)

Verkeer van oost naar west (van rechter- naar linkeroever)

Neem vanaf de brug van Zelzate de Kanaalstraat (R4) door Zelzatedorp tot aan het kruispunt met de R4/N423 (baan naar Terneuzen). Sla op dit kruispunt rechts af, de John Kennedylaan (R4) op, richting Gent. Net voor de brug waarover de E34 passeert, sla je links af, de E34 op, richting ‘Brugge’/’Haven 6500-9990’/’Industrieterrein Kloosterbos’. Rij de E34 op, passeer door de tunnel van Zelzate en neem na de tunnel de NIET de eerste afrit (R4/E40-E17/Gent/Haven 7000-9990), maar WEL de tweede (!) afrit die daar onmiddellijk op volgt, richting ‘Zelzate’/’Haven 5510-6990’. Rij rechtdoor over het kruispunt met de Assenedesteenweg tot aan de brug van Zelzate.

 

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers wordt gedurende de periode van buitendienststelling van de brug een veerdienst voorzien t.h.v. de Groenstraat. Deze veerdienst zal elke dag operationeel zijn van 04h30 tot 23h30 (laatste afvaart om 23h20), met een dagelijkse onderbreking van 10 minuten om 11h00 voor het uitvoeren van onderhoud in de machinekamer en zal verzorgd worden door de Afdeling dab VLOOT van de Vlaamse Overheid. De aannemer staat in voor het aanleggen en het onderhoud van de pontons langs beide oevers van het kanaal.

 

Openbaar vervoer

Buslijnen 55, 96 en 97 stoppen aan de tijdelijke eindhalte Veer. Reizigers van Zelzate Oost met bestemming Gent kunnen gebruik maken van de veerdienst en overstappen op lijn 55. De Gentse Feestenbus G4 rijdt via Oostakker tot Zelzate busstation en rijdt niet door over het kanaal tot Klein Rusland. De Connexion-bussen volgen de normale route.

 

Scheepvaart

Voor het scheepvaartverkeer wordt met de Havenkapitiendienst (HKD) van het Havenbedrijf van Gent tijdens de werken wekelijks samengezeten om de planning van de sperring van het kanaal en de op- en afvaart van de schepen vast te leggen. Afhankelijk van de tijdstippen van hoog water te Terneuzen en de tijdstippen van passage van (zee)schepen aan de brug van Zelzate krijgt de aannemer per dag een tijdsblok van minimaal acht aaneensluitende uren waarbinnen de werken kunnen uitgevoerd worden met brugklappen in horizontale stand.