nieuwe brug
grondwerk wegenis
wegenis kant st_Antoniusweg
herprofilering spoorwegbruggen
wegenis Oudendijk bypass
wegenis oudendijk
na fase 6

Fase 1 – bouwen nieuwe brug

De eerste fase omvat:

- de studiefase

- het inrichten van de bouwplaats

- het bouwen van de nieuwe brug

Duur: 270 kalenderdagen (maart – november 2017)

Fase 2 – grondwerk wegenis

In fase 2 worden de grondwerken gestart van de wegenis:

-  binnen de huidige rotonde

-  van de nieuwe rijstroken op de Ploegweg en Oudedijk

Duur: 45 kalenderdagen (december 2017 – januari 2018)

Fase 3: aanleg wegenis kant St-Antoniusweg (deel 1)

In de derde fase wordt de wegenis aan de kant van de St-Antoniusweg aangepakt.

(Opbreken, ophogen van bestaande wegenis en aanleg van de nieuwe wegenis)

 

 

Duur: 30 kalenderdagen (maart 2018 – april 2018), na winterperiode.

Fase 4: herprofilering spoorwegbruggen + verdere aanleg wegenis kant St-Antoniusweg (deel 2)

Fase 4 bestaat uit 2 delen.

Fase 4a: De spoorwegbruggen worden geherprofileerd.

Fase 4b: Het verder opbreken, ophogen en aanleggen van de St-Antoniusweg.

Duur (a en b samen): 80 kalenderdagen (april 2018 – juni 2018)

Fase 5: aanleg wegenis kant Keteldijk (deel 1 - bypass)

In deze fase wordt de bypass aan de kant van de Keteldijk onderhanden genomen.

 

 

Duur: 10 kalenderdagen (eventueel samen met fase 4 uitvoeren) juni 2018.

 

Fase 6: aanleg wegenis kant Keteldijk (deel 2)

De wegenis aan de kant van de Keteldijk wordt in fase 6 gestart.

Daarenboven wordt, tijdens één weekend, de zone Oudedijk tussen de noordelijke brug van de bestaande rotonde en de oprit van de Liefkenshoek heraangelegd.

 

Duur: 21 kalenderdagen (tijdens bouwverlof juli 2018).

Na fase 6: Afwerking

Als laatste wordt de afwerking onder handen genomen in de overgebleven termijn. Dit omvat zowel het plaatsen van signalisatie, afbraak bestaande rotonde, inzaaien,....

De afbraak van de bestaande bruggen gebeurt tijdens een weekend op het einde van de werken zodoende het verkeer minimaal te hinderen.

 

Overgebleven termijn (totale uitvoeringstermijn: 555 kalenderdagen)