Waaslandhaven-Noord

Huidige toestand

Waaslandhaven-Noord is een op-en afritten complex van de R2 gelegen in de waaslandhaven. Momenteel bestaat het complex uit een verhoogde rotonde die o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de nieuwe Kieldrechtsluis met elkaar verbind.

 

Waarom moet de rotonde worden omgevormd?

Uit verschillende studies blijkt dat de huidige rotonde systematisch zal vastlopen omwille van de recente en toekomstige ontwikkelingen in de Waaslandhaven en de bijhorende stijgende verkeerintensiteiten. Om deze reden is er beslist om het huidige complex Waaslandhaven-Noord te optimaliseren om zo de stijging van het toevloed aan verkeer aan te kunnen.

 

Ontwerp

De rotonde wordt omgevormd tot een Hollands complex met 2 maal 3 rijstroken plus pechstrook en een dubbel, gecoördineerd verkeerslicht om betere sturing van het verkeer te verkrijgen. Aan beide zijden worden viertakskruispunten voorzien met de op- en afritten van de R2 respectievelijk Ploegweg en Oudedijk enerzijds, en de Sint-Antoniusweg en de Keteldijk anderzijds.

De brug wordt uitgevoerd zonder brugpijlers. Dit om minder hinder te creëren tijdens de bouw en omvorming van het complex.

 

Fasering

Er werd geopteerd om de omvorming van het complex Waaslandhaven-Noord in 6 fases te laten verlopen zodoende, tijdens de werken, geen enkele weg volledig af te sluiten en de hinder tot een minimum te beperken.

Fase 1: studie + inrichten bouwplaats + bouwen nieuwe brug

Fase 2: grondwerk wegenis

Fase 3: aanleg wegenis Kant St-Antoniusweg (deel 1)

Fase 4a: herprofilering spoorwegbruggen

Fase 4b: aanleg wegenis Kant St-Antoniusweg (deel 2)

Fase 5: aanleg wegenis Oudendijk (deel 1 - bypass)

Fase 6: aanleg wegenis Oudendijk (deel 2)

Na Fase 6:  afwerking + afbraak bestaande bruggen

Timing

Actuele informatie van het project Waaslandhaven-Noord kan u vinden op deze projectwebsite.